חיפוש

ספריית שיעורים

הרשמה לעידכונים

מסכת עבודה זרה

בחר רב:

בישול עכו"ם
הרב אליהו מאלי שליט"א
האם עובד זר יכול לבשל אוכל לזקן?
היתר מכירה בשביעית
הרב יעקב אריאל
בדין ספק ספיקא נגד חזקת מרה קמא
ישיבת יפו, רח' טולוז 16 יפו   מיקוד 6805516   טלפון: 077-4008796   פקס: 077-4008795   myyafo@gmail.com
© כל הזכויות שמורות לישיבת "שירת משה" יפו mp100 systems - בניית אתרים עיצוב אתרים - נרינסקי