חיפוש

ספריית שיעורים

הרשמה לעידכונים

מדרש ואגדה

בחר רב:

022 עין איה
הרב אליהו מאלי שליט"א
האמת והיופי בפשט ובחידוד
023 עין איה
הרב אליהו מאלי שליט"א
שבת פרק שישי אות נו. לימוד תורה שלא לשמה
024 עין איה
הרב אליהו מאלי שליט"א
ברכות פרק שישי נט. תלמידי חכמים מקשיבים זה לזה על חשיבות ההקשבה
026 עין איה
הרב אליהו מאלי שליט"א
שבת פרק שישי דף סג. אות סו בין תלמידי חכמים שבדין לעם הארץ חסיד
027 עין איה
הרב אליהו מאלי שליט"א
שבת פרק תשיעי אות טו. דברי תורה יש בהן כדי להמית וכדי להחיות
028 עין איה
הרב אליהו מאלי שליט"א
שבת פרק תשיעי דף פח. השפעה שהתורה מעניקה ללומדיה
029 עין איה
הרב אליהו מאלי שליט"א
הכון לקראת אלוהיך ישראל - תפילה

<< >>
ישיבת יפו, רח' טולוז 16 יפו   מיקוד 6805516   טלפון: 077-4008796   פקס: 077-4008795   myyafo@gmail.com
© כל הזכויות שמורות לישיבת "שירת משה" יפו mp100 systems - בניית אתרים עיצוב אתרים - נרינסקי